Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Liikeideanamme on tarjota pk-yritysasiakkille luotettava ja kustannustehokas tapa kasvaa kotimaassa tai kansainvälistymällä. Sen vuoksi toteutamme useimmat projektimme yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Suoritimme 1990-luvulta lähtien asiakkaiden toivomuksesta ELY-keskusten tuotteistettuja palveluja kuten Globaali-kansainvälistymisen kehittämisohjelmia, pk-yritysten liiketoimintasuunnitelma- ja Myyntiteho-ohjelmia aina vuoteen 2014 saakka ja sen jälkeen Kasvu- sekä Markkinointi ja asiakkuudet -konsultointeja vuosina 2015-17. TEM/ELY valitsi meidät 2018-2020 toteuttamaan Kasvu ja uudistaminen -konsultointia sekä vuodesta 2021 lähtien uuden kauden Analyysien sekä Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen -konsultointeja.

Kansainvälistymis- ja vientiohjelmia toteutamme edelleen muun muassa Saksaan, Puolaan ja Tšekkiin. Nämä ohjelmat kestävät 9-12 kuukautta, jona aikana kohdemaassa suoritetaan asiakaskartoitus/markkinaselvitys, etsitään potentiaaliset yhteistyökumppanit (agentit, edustajat, maahantuojat, jälleenmyyjät) ja joita matkustetaan tapaamaan tarkoin suunnitellun viikko-ohjelman puitteissa. Ohjelmaan sisältyy myös parin päivän koulutusjakso, jonka aikana maa-asiantuntijat kertovat kohdemaiden markkinoista, lainsäädännöstä, kulttuurista ja yritysten toimintatavoista. Yritysten kustannuksiin olemme hakeneet tukea ELY-keskuksilta, ja hoidamme yritysten puolesta tarvittaessa myös kensainvälistymistukien haun.

Tarjoamamme koulutus- ja konsultointipalvelut ja tutkimusprojektit:

  • Pk-yritysten kasvu ja uudistuminen ELY-keskusten asiantuntijapalveluna
  • Tuotteistetut vientiohjelmat ja kansainvälistymishankkeet pk-yrityksille
  • Markkina- ja kilpailijakartoitukset useimmissa EU-maissa ja Venäjällä.
#