TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEET

Henkilötietolaki (523/1999)10 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).
Tällä lomakkeella kuvataan rekisteriselosteen tiedot ja asiakkaalle tai sen edustajalle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä.


1. TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

Euro-Fincontact Oy
Pispalanharju 40 A
33250 Tampere
0400 320 711
reijo.kaakkolammi@pp.inet.fi
www.eurofincontact.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Reijo Kaakkolammi
Liikkeenjohdon konsultti
0400 320 711
reijo.kaakkolammi@pp.inet.fi

3. REKISTERIN NIMI

Euro-Fincontact Oy:n asiakkuudenhallintarekisteri.

4. ASIAKKUUDENHALLINTAREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkuudenhallintarekisterin tietoja käytetään:

  • asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen
  • toimeksiantojen toteuttamiseen ja rekisteröintiin
  • projektihallinnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen
  • konsulttitoimiston palvelujen esittelyyn ja markkinointiin
  • yleiseen asiakkaille tiedottamiseen

Asiakkuudenhallintarekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta (esim. asiakaskutsujen lähettäminen, tapaamisten sopiminen tms.). Tallennettavien tietojen laadun ja määrän ollessa rajallista, Euro-Fincontact Oy:llä ei ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä tietosuojavaltuutettua.

Asiakkuudenhallintarekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • nimi
  • työtehtävä
  • yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (HetiL 8 § 1 ja 2 kohdat) ja tämän toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista (HetiL 8 § 5 kohta). Rekisteriä voidaan päivittää asiakkaalta ja projektien eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä, kuten Asiakastiedon yritysrekisteristä tai maksuttomasti saatavista yleisistä tietolähteistä, esim. internet.

Tämän lisäksi muualta tietoja voidaan hankkia vain rekisteröidyn tai hänen edustajansa nimenomaisella suostumuksella.

7. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakkuudenhallintarekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain eri projektien rahoittajatahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille asiakkuudenhallintarekisteriin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.
Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, jossa on asianmukaiset suojausjärjestelmät. Väärinkäytösyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä sovellusratkaisuilla.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (Henkilötietolaki 26 §). Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisina. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivuilla. Osa evästeistä on pysyviä ja osa väliaikaisia. Lisätietoa englanniksi sivulta https://www.aboutcookies.org/.

Google Analytics -kävijäseuranta

Sivustollemme on asennettu Google Analytics -kävijäseuranta. Tämän kautta kerättyjen evästeiden tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista voi sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa:

Evästeiden avulla voimme tunnistaa päätelaitteesi, kun palaat sivuillemme; muistaa valintasi ja mukauttaa mahdollisia mainoksiamme. Saamme tietoa myös siitä, milloin sivuillamme on vierailtu, mitä Internet-palveluntarjoajaa kävijä käytti, mikä oli käytetyn tietokoneen IP-osoite sekä mahdollisesti myös siitä, mitä kautta sivuillemme on päädytty.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt myös evästeiden käytön

Jos jatkat sivuston selaamista, hyväksyt samalla evästeiden käytön. Voit halutessasi milloin tahansa rajoittaa tai estää evästeiden käytön selaimesi asetusten kautta. Tällöin emme kuitenkaan voi taata, että sivusto toimii toivotulla tavalla, sillä osa evästeistä on välttämättömiä sivustomme teknisen toimivuuden ja käytön vuoksi.